Hem

Besiktning

 

Den som köper t ex en villa är enligt Jordabalken

skyldig att undersöka fastighetens skick.

 

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av sådant som är av teknisk betydelse för byggnaden.

 

Överlåtelsebesiktningen minskar också risken för framtida

tvist mellan köpare och säljare.

Frågor & Svar

 

Vad är en överlåtelsebesiktning?

 

Hus som säljs bör överlåtelsebesiktigas av en certifierad eller godkänd besiktningsman.

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen genomförs av en byggsakkunnig och utförs enligt en av SBR fastställd mall. Besiktningen görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med en försäljning – en överlåtelse.

 

För fler Frågor & Svar klicka här

Goda Råd

 

• Ta god tid på dig att hitta en bra besiktningsman i ditt område, börja gärna leta redan innan du går på husvisningar. Be om rekommendationer från dina vänner, arbetskamrater, din banktjänsteman eller kommunens konsumentvägledare.

 

För fler Goda Råd klicka här

Välkommen till ABC Byggkonsult

 

Företaget är ett konsultföretag i Västra Götaland som är specialiserat på överlåtelsebesiktningar.

 

Företaget är medlem i SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

 

Jag har som byggnadsingenjör mångårig erfarenhet av husbyggen och konstruktioner.

 

Jag är godkänd besiktningsman av SBR för överlåtelsebesiktningar och är ansvarsförsäkrad samt CITAC Certifierad.